Všechny sbírky
Začínáme
Slovník základních pojmů
Slovník základních pojmů
Martin Cvrček avatar
Autor: Martin Cvrček
Aktualizováno před více než týdnem

Níže najdete přehled a stručné vysvětlení nejdůležitějších základních pojmů, které se používají v jednotlivých článcích Nápovědy nebo na webu společnosti Web4U s. r. o.

Odkazy na jednotlivé sekce slovníku základních pojmů:

Domény

Doména – Doména nebo také doménové jméno je adresa dané internetové prezentace (např. web4u.cz).

Rozlišení domén:

Podle úrovně

 • Doména 1. úrovně – jinak také zakončení doménového jména, doména nejvyšší úrovně či Top Level Domain/TLD (viz níže). Zpravidla se jedná o národní koncovku (.cz, .ru, .eu). Ve většině případů určuje jazyk, ve kterém je webová prezentace zhotovena, ale nemusí tomu tak být.

 • Doména 2. úrovně – Většinou obsahuje název webové prezentace nebo její konkrétní zaměření, a to z důvodu, aby se případně dala snadno odvodit od účelu stránek. Příklad takovéto domény je poradna.cz. Domény této úrovně si můžete registrovat.

 • Doména 3. úrovně – jinak také subdoména, poddoména nebo doména III. řádu. Nachází se před doménou 2. úrovně a je oddělena tečkou. Subdomény lze použít pro bližší určení obsahu. Umožňují nám vytvořit další prezentaci, která je specializovaná jen na určitý obsah. Příkladem subdomén je například pravni.poradna.cz nebo auto.poradna.cz.

Podle koncovky

 • Národní domény – Vážou se vždy k určitému státu (například .cz, .pl a .eu). Národní domény jsou ve správě organizací, které určí konkrétní stát (pro Českou republiku je to CZ.NIC). Tyto organizace spravují centrální registry a mohou si určovat pravidla a podmínky registrace. Některé národní domény si může zaregistrovat pouze občan dané země nebo právnická osoba, která v zemi podniká, avšak u .CZ domén toto omezení není.

 • Generické domény – Domény, které si může zaregistrovat každý, a to bez ohledu na občanství. Jedná se například o domény .com, .info, .biz, .org atd.

TLD (Top Level Domain) – Zakončení doménového jména nebo také doména nejvyšší úrovně. Kupříkladu TLD v případě Web4u.cz je .cz. Dále se TLD řadí do několika skupin podle významu:

 • ccTLD (country code top level domain) – Národní domény pro daný stát.

 • gTLD (generic TLD) – Domény, které nejsou spojeny s konkrétním státem, ale jsou definovány na základě významu, například .com (commercial) či .org (organization).

IDN (Internationalized Domain Names) – Domény, které mohou obsahovat i speciální znaky, například diakritiku, řečtinu, azbuku atd. V současné době IDN nelze využít v případě .CZ domén.

Registrátor – Firma, která má přístup do registru domén a spravuje pro uživatele jejich doménová jména. Mezi registrátory domén patří i Web4U s. r. o.

Transfer – Proces převodu domény od jednoho registrátora k jinému. Postup a požadavky pro převod se liší podle koncovky dané domény.

Identifikátor – Soubor údajů o držiteli .CZ domény. Jeden identifikátor přitom může být použit u více .CZ domén.

Auth-id – Autorizační heslo domény nebo identifikátoru, které slouží k autorizaci transferu či jiné akce.

Centrální registr domén – Hlavní správce pro danou koncovku domény (.cz, .eu a další). Centrálnímu registru je svěřena správa pro konkrétní koncovku. Příkladem je společnost CZ.NIC, která má na starost .CZ domény.

WHOIS – Databáze sloužící k evidenci údajů o majitelích domén a IP adres. Jedná se o službu, která umožňuje dohledávat informace o doménách (kontakty, name servery a jiné údaje).

Expirace – Konec předplatného období domény. Předplacené období je ukončeno dnem expirace domény. Po tomto datu doména upadá do tzv. ochranné lhůty. 30 dní po expiraci nadále funguje, po skončení této lhůty je doména deaktivována a za dalších 30 dní je definitivně zrušena.

Parkovací stránka – Stránka bez vlastního webového obsahu, která směřuje na webhosting vedený u naší společnosti.

DNS

NS (Name Server) – Server, který překládá jmenné adresy počítačů (snadno zapamatovatelné uživatelem), například www.web4u.cz, na číselnou IP adresu, například 81.91.86.19.

DNS (Domain Name Server) – Hierarchický systém doménových jmen, jehož hlavním úkolem a důvodem vzniku jsou převody doménových jmen na IP adresy.

Popis základního rozvržení DNS serverů:

 • Primární server – Server, na němž data vznikají. Pokud je třeba provést v doméně změnu, musí se editovat data na jejím primárním serveru. Každá doména má právě jeden primární server.

 • Sekundární server – Automatická kopie primárního serveru. Průběžně si aktualizuje data a slouží jednak jako záloha pro případ výpadku primárního serveru, jednak pro rozkládání zátěže u frekventovaných domén. Každá doména musí mít alespoň jeden sekundární server.

 • Pomocný (caching only) server – Slouží jako vyrovnávací paměť pro snížení zátěže celého systému. Uchovává si odpovědi a poskytuje je při opakování dotazů, dokud nevyprší jejich životnost (TTL, viz níže).

Typy DNS záznamů:

 • A záznam (address record) – Slouží k nasměrování domény na IP adresu s protokolem IPv4.

 • AAAA záznam (tzv. „quad-A“ record) – Určuje IPv6 adresu pro danou doménu.

 • MX záznam (mail exchange record) – Určuje adresu a prioritu serveru (výchozí MX záznam dané domény) pro příjem elektronické pošty.

 • CNAME záznam (canonical name record) – Určuje směrování domény jako „aliasu“.

 • TXT záznam (text record) – Univerzální záznam, který slouží k uložení textového řetězce v DNS systému (např. SPF nebo DKIM).

 • SRV záznam (Service record) – Slouží k odkázání služby na jinou adresu a port.

 • NS záznam (name server record) – Určuje jméno autoritativního DNS serveru (name serveru) pro danou doménu.

 • SPF záznam (Sender Policy Framework) – Záznam určený pro nadefinování toho, které SMTP servery (IP adresy) jsou pro danou doménu autorizované při odesílání e-mailů. Jedná se o doménový záznam typu TXT.

TTL (time to live) – Mechanismus, který určuje dobu platnosti daného záznamu. Jeho hodnota je zadávána v sekundách.

DNSSEC (Domain Name System Security Extensions) – Sada specifikací, které slouží k dalšímu zabezpečení domény. DNSSEC zamezí tomu, aby byly DNS záznamy zfalšovány, následkem čehož by pak mohl být uživatel přesměrován na podvodné stránky.

NSSET – Soubor informací o nastavení name serverů, tedy na jaký server je doména nasměrována. Používá se u českých domén.

PTR / reverzní záznam – Překlad IP adresy na konkrétní název (doménu). Jedná se o obrácený proces DNS, který překládá domény na IP adresy.

Webhosting

Webhosting – Pronájem prostoru pro webové stránky na internetu.

Redakční systém – Jinak také Systém pro správu obsahu (CMS, Content Management System). Jde o systém, jenž slouží k usnadnění tvorby webové stránky uživatelům, kteří nemají znalosti z oblasti programování webových aplikací.

Nejznámější redakční systémy

 • WordPress – Oblíbený redakční systém, s nímž snadno vytvoříte blog nebo webové stránky.

 • Joomla! – Systém pro správu obsahu, se kterým jednoduše vytvoříte své webové stránky a aplikace. Díky svým vlastnostem, snadnému použítí a rozšiřitelnosti je jednou z nejoblíběnějších webových aplikací.

 • Drupal – Populární systém pro správu obsahu. Snadná rozšiřitelnost pomocí modulů a řada možností, které poskytuje, z Drupalu dělá jeden z nejlepších redakčních systémů.

 • PrestaShop – Software pro provoz internetového obchodu dostupný zdarma ke komerčnímu použití. Jedná se o jeden z nejmodernějších systémů pro online obchodování.

FTP (File Transfer Protocol) – Protokol pro práci se soubory na vzdáleném serveru.

SFTP (SSH File Transfer Protocol) – Protokol a zároveň program pro bezpečný přenos souborů pomocí počítačové sítě.

FTPS – jinak také FTP/SSL nebo FTP se SSL/TLS. Jde o rozšíření protokolu FTP zajišťující zabezpečený přenos citlivých informací přes počítačovou síť.

FTP filtr – Filtr, s nímž lze nastavit podmínky přístupu na FTP webhostingu, např. z konkrétní IP adresy.

Apache – jinak také Apache HTTP Server. Jedná se o softwarový webový server.

HTML – Značkovací jazyk určený k vytváření webových stránek.

PHP – Skriptovací jazyk, který se spouští na straně serveru. Je speciálně navržený pro tvorbu dynamických webových stránek.

ASP / ASP.NET – Skriptovací platforma od společnosti Microsoft. Je určena pro dynamické zpracování webových stránek na straně serveru.

SQL – Strukturovaný dotazovací jazyk, který je používán pro práci s daty v relačních databázích.

MySQL / MariaDB – Systém řízení databází, který uplatňuje relační databázový model.

MsSQL – Relační databázový a analytický systém, který byl vyvinut společností Microsoft.

PgSQL – PostgreSQL nebo také Postgres, jde o objektově-relační databázový systém.

.htaccess – Konfigurační soubor webového serveru.

SSL (Secure Sockets Layer) / TLS (Transport Layer Security) – Protokol poskytující zabezpečení komunikace šifrováním a autentizaci komunikujících stran.

Let‘s Encrypt – Internetová certifikační autorita, která zdarma poskytuje doménově ověřené certifikáty pro šifrování protokolu SSL/TLS.

Cron – Nástroj, který spouští různé programy v předem definovanou dobu a v předem definovaném intervalu.

IIS Manager – Správce pro internetové informační služby.

SLA (Service Level Agreement) – Smluvní ujednání o dostupnosti dodávaných řešení.

phpMyAdmin – Nástroj, který umožňuje jednoduchou správu obsahu MySQL databáze, a to prostřednictvím webového rozhraní.

Adminer – Nástroj pro správu databáze napsaný v PHP. Na rozdíl od phpMyAdmin obsahuje Adminer jediný soubor, který je připraven pro nahrání na cílový server.

Doménový alias – Možnost, díky níž více domén směřuje na stejný webhosting, tedy na totožný server. Je vhodný pro prezentaci i pro e-mailovou poštu. Směřuje vždy na jednu hlavní doménu, přičemž zobrazuje stejnou prezentaci jako hlavní doména, ale pod jiným názvem.

Serverhosting

Serverhosting – Pronájem nebo umístění počítačového serveru v prostorách poskytovatele.

Dedikovaný server – Fyzický, vyhrazený server pro speciální účely a bez přímého přístupu uživatele.

Virtuální server – Nejedná se o fyzický server, místo toho na jednom fyzickém serveru či zařízení běží několik virtuálních serverů, které se dělí o hardware.

Serverhousing – Umístění vašeho soukromého serveru v moderním datovém centru a s připojením k páteřní síti.

Managed dedikovaný / virtuální server – Dedikovaný nebo virtuální server s komplexním balíčkem služeb a správou, kterou zajišťují naši administrátoři.

Redundantní / HA řešení – Řešení, jehož systém má všechny klíčové prvky minimálně zdvojené, což snižuje pravděpodobnost výpadku celého řešení při selhání jednoho prvku. V případě webové aplikace to může znamenat, že je provozována na několika na sobě nezávislých serverech, které jsou v případě výpadku jednoho serveru schopny převzít provoz.

Virtualmin – Modul do rozhraní Webmin, který je určený pro správu webového serveru.

RDP (Remote Desktop Protocol) – Protokol pro připojení přes vzdálenou plochu k serverům s operačním systémem Windows.

E-mail

POP3 – Internetový protokol, který je navržen pro stahování pošty ze serveru do poštovního klienta. E-maily se stahují přímo do osobního počítače a ze serveru jsou poté smazány (pokud není nastaveno jinak).

IMAP – Internetový protokol, který umožňuje nejen stahování pošty ze serveru do osobního počítače, ale také správu e-mailového účtu přímo na serveru. IMAP se využívá například pokud přistupujete k e-mailovému účtu z více počítačů či mobilních zařízení.

SMTP – Internetový protokol určený pro přenos e-mailů mezi přepravci elektronické pošty (MTA).

MTA (Mail Transfer Agent) – Program zajišťující přepravu e-mailů na internetu.

MDA (Mail Delivery Agent) - Program, který doručuje e-maily do jednotlivých schránek uživatelů poté, co MTA rozhodne, že jsou přijaty a patří místnímu uživateli.

MUA (Mail User Agent) – jinak také emailový klient nebo poštovní klient. Jedná se o program sloužící k přijímání, odesílání a správě elektronické pošty.

Doménový koš – Uživatelem nastavená schránka pro zprávy zaslané na neexistující adresy na dané doméně.

E-mailový alias – Schránka s určitým názvem bez vlastního datového prostoru. E-maily jsou automaticky přesměrovány do vybrané schránky.

DKIM (DomainKeys Identified Mail) – Bezpečnostní mechanismus, který zamezuje podvrhu e-mailových hlaviček. Jedná se o doménový záznam typu TXT.

Dostali jste odpověď na svou otázku?