Co je to doména
Martin Cvrček avatar
Autor: Martin Cvrček
Aktualizováno před více než týdnem

Co je to doména?

Doména nebo také doménové jméno je vlastně adresa Vaší internetové prezentace. Každý počítač, který je připojen do internetové sítě, musí mít jedinečnou adresu, takzvanou IP adresu. Ta je tvořena číslicemi (například: 192.168.1.1). Jelikož takováto adresa je špatně zapamatovatelná a je nevypovídající o prezentaci (obsahu webové stránky), která se na této adrese nachází, bylo vytvořeno doménové jméno, které je ve tvaru nazevdomeny.cz. Návštěvníci si tak adresu Vaší internetové prezentace zapamatují lépe, než kdyby adresa byla tvořena posloupností čísel.

Doménové jméno můžeme rozdělit:

Podle úrovně

  1. Doména 1. úrovně (také se můžete setkat s názvem koncovka domény) nebo Top Level Domain (TLD). Zpravidla se jedná o národní koncovku (CZ, RU, EU, apod.). Ve většině případů určuje jazyk, ve kterém je webová prezentace zhotovena, ale nemusí tomu tak být.

  2. Doména 2. úrovně obsahuje většinou název webové prezentace nebo její konkrétní zaměření, a to z důvodu, aby se případně dala snadno odvodit od účelu stránek. Příklad takovéto domény je poradna.cz. Domény této úrovně si můžete registrovat.

  3. Doména 3. úrovně (také se můžete setkat s názvem subdoména, poddoména, doména III. řádu) - Nachází se před doménou 2. úrovně a je oddělena tečkou. Subdomény můžeme použít pro bližší určení obsahu. Umožňují nám vytvořit další prezentaci, která je specializovaná jen na určitý obsah. Subdomény se používají hlavně u větších portálů, které obsahují mnoho informací, a tak je lepší obsah rozdělit do několika kategorií a pro lepší orientaci pro ně vytvořit samostatné stránky. Výhodou subdomén je, že je vytvoříte snadno, rychle a zdarma. Příkladem subdomén je například: pravni.poradna.cz, auto.poradna.cz.

  4. Domény dalších úrovní nejsou tak běžně používané.

Podle koncovky

  1. Národní domény se vážou vždy k určitému státu (např. .CZ, .RU, .EU). Národní domény jsou ve správě organizací, které určí konkrétní stát (pro Českou republiku je to CZ.NIC). Tyto organizace spravují centrální registry a mohou si určovat pravidla a podmínky registrace. Některé národní domény si může zaregistrovat pouze občan dané země nebo právnická osoba, která v zemi podniká, avšak u .CZ domén toto omezení není.

  2. Domény generické - tyto domény může zaregistrovat každý bez ohledu na občanství. Jedná se například o domény .COM, .INFO, .BIZ, .ORG atd.

Jak zjistit, že je doména volná?

To, zda je doména volná k registraci, můžete zjistit v OBJEDNÁVCE na stránkách www.web4u.cz. Po vyplnění pole se zobrazí, jestli je doména volná. V případě, že je doménové jméno již obsazeno, zobrazí se nabídka převodu domény. Převod d

Dostali jste odpověď na svou otázku?