MX záznam slouží k nasměrování doručování pošty pro danou doménu na požadovaný e-mailový server. Prioritou v DNS záznamu lze pak určit záložní mail-servery, tedy záložní server, na který bude zpráva doručena v případě, že se nepodaří zprávu doručit na primární server (server s nejmenším číslem priority v záznamu).

Příklad DNS záznamu - nasměrování domény na mail-server Web4u.cz:

Název

Typ

Priorita

Adresa

domena.cz.

MX

10

mx.web4u.cz.

domena.cz.

MX

20

zalozni.mail-server.cz.

Tímto DNS záznamem nasměrujeme primárně e-maily na mail.web4u.cz a v případě, že by server nebyl dostupný, budou e-maily doručovány na server s názvem zalozni.mail-server.cz.


Více informací k nastavení směrování domény naleznete v našem článku: Jak nasměrovat doménu pomocí DNS záznamů

Našli jste odpověď?