Všechny sbírky
Domény
DNS
Online DNS - návod
Online DNS - návod

Online DNS - návod

Martin Cvrček avatar
Autor: Martin Cvrček
Aktualizováno před více než týdnem

Vstup do administrace Online DNS

Do administrace Online DNS se dostanete po přihlášení do klientské sekce na stránce www.web4u.cz (Obrázek č.1).

Po přihlášení zvolte v panelu "Vaše služby a jejich administrace" možnost "Správa domén" (Obrázek č.2).

Na další stránce pak zvolte ikonu "Online dns" (Obrázek č.3) a vyberte doménu, kterou si přejete editovat.

Základní popis prostředí

Na obrázku níže již vidíte ukázkový výpis domény helpdeskweb4u.cz.

 • Doména - název editované domény

 • Výchozí TTL - základní nastavení délky platnosti jednotlivých záznamů, použije se v případě, že nebudete vyplňovat položku TTL u jednotlivého záznamu

 • Filtrování - pole pro zadání omezení vypsaných položek

Jednotlivé názvy sloupců:

 • Č. - Číslo řádku, zlepšuje orientaci ve výpisu a je použito při zobrazování chyb

 • Název - název DNS záznamu (při překladu se jedná o položku, na kterou se ptáme)

 • TTL - délka platnosti záznamu

 • Typ - typ DNS záznamu (NS, MX, A, CNAME, SRV, TXT, AAAA, SSHFP). Více informací k typům DNS záznamů naleznete v tomto článku.

 • Priorita - v případě MX záznamu je třeba vyplnit prioritu jednotlivých záznamů pro odlišení primárního a záložních poštovních serverů

 • Adresa - IP adresa nebo jmenné vyjádření (při překladu se jedná o položku, na kterou se překlad vyhodnotí nebo která je použita pro další vyhodnocování)

 • Akce - možnosti, které lze se záznamem provádět - úprava, posunutí nahoru/dolů a smazání záznamu

Přidání nového záznamu

Nový záznam do doménové zóny lze přidat vyplněním řádku "Nový záznam". Záznam přidáte vyplněním požadovaných polí a stisknutím tlačítka "Přidat". Po odeslání požadavku bude záznam přidán. Pokud vše proběhne v pořádku, bude záznam po vypršení TTL standardně generován do zóny. V případě, že bude DNS záznam přidán chybně, nad výpisem záznamů se Vám zobrazí chybové hlášení s číslem řádku, ve kterém se nachází chyba. Takový záznam pak není do zóny generován.

Nejčastější chyby

MX "mail.helpdeskweb4u.com" na řádku 1 neodkazuje na platný A záznam!

Většinou se jedná o chybové hlášení, pokud není záznam korektně ukončen s . na konci. Pokud do DNS přidáváme záznam, kde uvádíme celý název domény helpdeskweb4u.com, je třeba za názvem domény udělat tečku. Viz. příklad níže:

Název

Typ

Adresa

helpdeskweb4u.com.

MX

mail.helpdeskweb4u.com.

Chybný formát IP adresy "81.91.86." na řádku 4

Chybová hláška informuje o chybně zapsané IP adrese v položce "Adresa". IP adresu je třeba zadávat ve formátu xxx.xxx.xxx.xxx, kde xxx je číselná hodnota s rozsahem 0 až 255. IPv4 adresa může vypadat například následovně: 81.91.86.13 (IPv4 adresa sdíleného webhostingu Web4U.cz). Správný zápis by tak mohl vypadat následovně:

Název

Typ

Adresa

helpdeskweb4u.com.

A

81.91.86.13

Dle RFC1912 bod 2.4 nemůže být použit CNAME na řádku 1.
Záznam prosím upravte na typ A s příslušnou IP adresou, případně odstraňte.

Chybová hláška se objeví v případě, že se uživatel pokusí nasměrovat "holou" doménu helpdeskweb4u.com s pomocí DNS záznamu CNAME na jinou doménu. S pomocí záznamu CNAME tak nelze doménu II. řádu nasměrovat na jinou. Pro takové směrování je třeba zjistit potřebnou IP adresu a k doméně následně přidat A záznam.

Přidal jsem DNS záznam, ale změna se neprojevila.

 • Aby se změny provedené v aplikaci online DNS projevily, je třeba mít u domény správně nastaveny name servery ns.web4u.cz a ns2.web4u.cz (v případě .CZ domén pak NSSET WEB4U). Zkontrolujte nastavení u Vaší domény, kontrolu můžete provést například na stránce www.domaintools.com. Pokud jsou u domény nastaveny name servery jiné, můžete změnu DNS záznamů provést na straně současného poskytovatele DNS nebo provést změnu name serverů na name servery web4u.

 • Změna DNS záznamů se standardně projeví do 4 hodin od korektního uložení záznamu, je tak nutné vyčkat minimálně tuto dobu, v některých případech se pak změna DNS záznamů může projevit později.

 • Pokud jste zadávali celý název domény, zkontrolujte prosím, zda máte záznam korektně ukončen . na konci.

Editace záznamu

Záznam lze editovat stisknutím tlačítka "Upravit" ve sloupci "Akce", příslušný řádek se změní z výpisu na editační pole. Po dokončení úprav je nutné záznam uložit stisknutím tlačítka "Uložit".

Posouvání záznamu

Pokud máte u domény DNS záznamů více, můžete si záznamy dle potřeby seřadit pro vyšší přehlednost. Jednotlivými záznamy můžete pohybovat pomocí šipek "nahoru" a "dolů" ve sloupci "Akce". Posun se provede vždy o jednu pozici nahoru nebo dolů ve směru šipky. Posun záznamu nijak neovlivňuje jeho vlastnosti, jedná se pouze o funkci, která slouží pro vyšší přehled záznamů.

Odstranění záznamu

Přebytečné záznamy lze smazat kliknutím na ikonu křížku ve sloupci "Akce". Po kliknutí na ikonu se zobrazí potvrzovací dialog a až po jeho potvrzení dojde k odstranění DNS záznamu. Potvrzovací dialog je aktivní jen v prohlížečích se zapnutým Javascriptem. Při vypnutém Javascriptu je smazání řádku provedeno ihned po kliknutí na křížek. Smazaný záznam může být ještě nějaký čas aktivní (TTL, cache prohlížeče a jiné).

Filtrování záznamů

Pokud máte u Vaší domény více DNS záznamů, můžete využít funkci filtrování, která vám zobrazí jen záznamy s hledaným řetězcem. Do pole "Filtrování" postačí vepsat požadované spojení a stisknout tlačítko "Filtrovat".

Filtrovaný výpis pak obsahuje jen řádky, které filtru vyhovují. Vyfiltrování záznamů pak zrušíte stisknutím tlačítka "Zrušit filtr".

Dostali jste odpověď na svou otázku?