Vstup do administrace Online DNS

Do administrace Online DNS se dostanete po přihlášení do klientské sekce na stránce www.web4u.cz (Obrázek č.1).

Po přihlášení zvolte v panelu "Vaše služby a jejich administrace" možnost "Správa domén" (Obrázek č.2).

Na další stránce pak zvolte ikonu "Online dns" (Obrázek č.3) a vyberte doménu, kterou si přejete editovat.

Základní popis prostředí

Na obrázku níže již vidíte ukázkový výpis domény helpdeskweb4u.cz.

 • Doména - název editované domény

 • Výchozí TTL - základní nastavení délky platnosti jednotlivých záznamů, použije se v případě, že nebudete vyplňovat položku TTL u jednotlivého záznamu

 • Filtrování - pole pro zadání omezení vypsaných položek

Jednotlivé názvy sloupců:

 • Č. - Číslo řádku, zlepšuje orientaci ve výpisu a je použito při zobrazování chyb

 • Název - název DNS záznamu (při překladu se jedná o položku, na kterou se ptáme)

 • TTL - délka platnosti záznamu

 • Typ - typ DNS záznamu (NS, MX, A, CNAME, SRV, TXT, AAAA, SSHFP). Více informací k typům DNS záznamů naleznete v tomto článku.

 • Priorita - v případě MX záznamu je třeba vyplnit prioritu jednotlivých záznamů pro odlišení primárního a záložních poštovních serverů

 • Adresa - IP adresa nebo jmenné vyjádření (při překladu se jedná o položku, na kterou se překlad vyhodnotí nebo která je použita pro další vyhodnocování)

 • Akce - možnosti, které lze se záznamem provádět - úprava, posunutí nahoru/dolů a smazání záznamu

Přidání nového záznamu

Nový záznam do doménové zóny lze přidat vyplněním řádku "Nový záznam". Záznam přidáte vyplněním požadovaných polí a stisknutím tlačítka "Přidat". Po odeslání požadavku bude záznam přidán. Pokud vše proběhne v pořádku, bude záznam po vypršení TTL standardně generován do zóny. V případě, že bude DNS záznam přidán chybně, nad výpisem záznamů se Vám zobrazí chybové hlášení s číslem řádku, ve kterém se nachází chyba. Takový záznam pak není do zóny generován.

Nejčastější chyby

MX "mail.helpdeskweb4u.com" na řádku 1 neodkazuje na platný A záznam!

Většinou se jedná o chybové hlášení, pokud není záznam korektně ukončen s . na konci. Pokud do DNS přidáváme záznam, kde uvádíme celý název domény helpdeskweb4u.com, je třeba za názvem domény udělat tečku. Viz. příklad níže:

Název

Typ

Adresa

helpdeskweb4u.com.

MX

mail.helpdeskweb4u.com.

Chybný formát IP adresy "81.91.86." na řádku 4

Chybová hláška informuje o chybně zapsané IP adrese v položce "Adresa". IP adresu je třeba zadávat ve formátu xxx.xxx.xxx.xxx, kde xxx je číselná hodnota s rozsahem 0 až 255. IPv4 adresa může vypadat například následovně: 81.91.86.13 (IPv4 adresa sdíleného webhostingu Web4U.cz). Správný zápis by tak mohl vypadat následovně:

Název

Typ

Adresa

helpdeskweb4u.com.

A

81.91.86.13

Dle RFC1912 bod 2.4 nemůže být použit CNAME na řádku 1.
Záznam prosím upravte na typ A s příslušnou IP adresou, případně odstraňte.

Chybová hláška se objeví v případě, že se uživatel pokusí nasměrovat "holou" doménu helpdeskweb4u.com s pomocí DNS záznamu CNAME na jinou doménu. S pomocí záznamu CNAME tak nelze doménu II. řádu nasměrovat na jinou. Pro takové směrování je třeba zjistit potřebnou IP adresu a k doméně následně přidat A záznam.

Přidal jsem DNS záznam, ale změna se neprojevila.

 • Aby se změny provedené v aplikaci online DNS projevily, je třeba mít u domény správně nastaveny name servery ns.web4u.cz a ns2.web4u.cz (v případě .CZ domén pak NSSET WEB4U). Zkontrolujte nastavení u Vaší domény, kontrolu můžete provést například na stránce www.domaintools.com. Pokud jsou u domény nastaveny name servery jiné, můžete změnu DNS záznamů provést na straně současného poskytovatele DNS nebo provést změnu name serverů na name servery web4u.

 • Změna DNS záznamů se standardně projeví do 4 hodin od korektního uložení záznamu, je tak nutné vyčkat minimálně tuto dobu, v některých případech se pak změna DNS záznamů může projevit později.

 • Pokud jste zadávali celý název domény, zkontrolujte prosím, zda máte záznam korektně ukončen . na konci.

Editace záznamu

Záznam lze editovat stisknutím tlačítka "Upravit" ve sloupci "Akce", příslušný řádek se změní z výpisu na editační pole. Po dokončení úprav je nutné záznam uložit stisknutím tlačítka "Uložit".

Posouvání záznamu

Pokud máte u domény DNS záznamů více, můžete si záznamy dle potřeby seřadit pro vyšší přehlednost. Jednotlivými záznamy můžete pohybovat pomocí šipek "nahoru" a "dolů" ve sloupci "Akce". Posun se provede vždy o jednu pozici nahoru nebo dolů ve směru šipky. Posun záznamu nijak neovlivňuje jeho vlastnosti, jedná se pouze o funkci, která slouží pro vyšší přehled záznamů.

Odstranění záznamu

Přebytečné záznamy lze smazat kliknutím na ikonu křížku ve sloupci "Akce". Po kliknutí na ikonu se zobrazí potvrzovací dialog a až po jeho potvrzení dojde k odstranění DNS záznamu. Potvrzovací dialog je aktivní jen v prohlížečích se zapnutým Javascriptem. Při vypnutém Javascriptu je smazání řádku provedeno ihned po kliknutí na křížek. Smazaný záznam může být ještě nějaký čas aktivní (TTL, cache prohlížeče a jiné).

Filtrování záznamů

Pokud máte u Vaší domény více DNS záznamů, můžete využít funkci filtrování, která vám zobrazí jen záznamy s hledaným řetězcem. Do pole "Filtrování" postačí vepsat požadované spojení a stisknout tlačítko "Filtrovat".

Filtrovaný výpis pak obsahuje jen řádky, které filtru vyhovují. Vyfiltrování záznamů pak zrušíte stisknutím tlačítka "Zrušit filtr".

Dostali jste odpověď na svou otázku?