Všechny sbírky
Domény
DNS
Jak nasměrovat doménu pomocí DNS záznamů
Jak nasměrovat doménu pomocí DNS záznamů

Jak nasměrovat doménu pomocí DNS záznamů

Martin Cvrček avatar
Autor: Martin Cvrček
Aktualizováno před více než týdnem

Jak nasměrovat doménu pomocí DNS

Pro úpravu DNS záznamů se přihlaste do klientské sekce na stránce www.web4u.cz (Obrázek č.1).


Po přihlášení zvolte v panelu "Vaše služby a jejich administrace" možnost "Správa domén" (Obrázek č.2).

Na další stránce pak zvolte ikonu "Online dns" (Obrázek č.3) a vyberte doménu, kterou si přejete editovat.


Odstranění nevyhovujících záznamů

S pomocí ikony X od domény nejprve odeberte veškeré nevyhovující DNS záznamy (Obrázek č.4). Popis jednotlivých DNS záznamů naleznete níže.

Přidání záznamů


Nový DNS záznam přidáte v dolní části stránky v panelu "Nový záznam" (Obrázek č.5). Pro přesměrování domény je standardně třeba zadat níže uvedené příklady záznamů. Přesné hodnoty pro přesměrování domény si vyžádejte od poskytovatele dané služby.


Záznam @ určující směrování "hlavní" domény bez WWW. DNS A záznam směruje doménu na požadovanou IPv4 adresu. V tomto případě směrujeme doménu "domena.cz" na IP adresu sdíleného webhostingu.

Název

Typ

Adresa

domena.cz.

A

81.91.86.14

Zápis pro směrování hlavní domény může mít také následující podobu:

Název

Typ

Adresa

@

A

81.91.86.14

Záznam * slouží k přesměrování všech neexistujících subdomén. Pokud u domény nadefinujeme záznam *, není již třeba samostatně definovat sub-doménu www a jiné (pokud mají sub-domény směrovat na stejnou IP adresu). V tomto příkladu směrujeme záznam * na IP adresu s pomocí záznamu A.

Název

Typ

Adresa

*

A

81.91.86.14

Doménu lze směrovat také za pomoci AAAA záznamů, určených pro IPv6 adresu. V takovém případě může nasměrování hlavní domény a všech neexistujících subdomén vypadat následovně:

Název

Typ

Adresa

@

AAAA

2001:1568::14

*

AAAA

2001:1568::14

Druhou možností směrování sub-domén je záznam typu CNAME. S pomocí záznamu CNAME můžeme sub-domény směrovat na jiné doménové jméno. Záznam pro subdoménu ftp.domena.cz by pak mohl být zapsán následovně.

Název

Typ

Adresa

ftp

CNAME

ftp.web4u.cz.

Pro směrování e-mailových služeb pak slouží záznam typu MX. U MX záznamu je mimo názvu a adresy nutné ještě vyplnit prioritu. Priorita je udávána především pro zadání více MX záznamů. V tom případě pak zkouší servery dle dané priority - nejvyšší prioritu má server s nejnižším číslem. Pokud server neodpoví, přejde na další servery dle čísla priority, tyto servery tak slouží jako záložní mailservery.

Název

Typ

Priorita

Adresa

domena.cz.

MX

10

mx.web4u.cz.


Další důležité informace:

Změna DNS záznamů se projeví do 4 hodin od korektního uložení.

Důležitou informací je, že záznamy, kde uvádíte celý název domény www.domena.cz, je třeba ukončovat "tečkou" na konci, viz příklad níže:

Název

Typ

Adresa

CNAME

php56.web4u.cz.

Aby byly DNS záznamy, které jsou uloženy v Online DNS, aktivní, je třeba mít u domény správně nastaveny name servery ns.web4u.cz a ns2.web4u.cz. V případě .CZ domény jde o NSSET WEB4U.

Tuto skutečnost si můžete ověřit například na adrese www.domaintools.com

Dostali jste odpověď na svou otázku?