Všechny sbírky
Domény
CZ doména
Kontakt .CZ a .CO.CZ domény
Kontakt .CZ a .CO.CZ domény

Kontakt .CZ a .CO.CZ domény

Martin Cvrček avatar
Autor: Martin Cvrček
Aktualizováno před více než týdnem

Co je to Kontakt CZ a .CO.CZ domény?

V případě, že chcete registrovat .cz nebo co.cz doménu, či se chcete stát vlastníkem již registrované domény .cz nebo .co.cz, je nutné mít registrovaný takzvaný Kontakt. Kontakt obsahuje údaje o osobě, která bude uvedena v registru společně s doménou jako její držitel. U domény může být též uveden kontakt jako administrativní kontakt nebo technický kontakt. Jednotlivé role těchto osob se liší následovně:

  • držitel domény má právo libovolně manipulovat s doménovým jménem

  • administrativní kontakt může měnit veškeré údaje u doménového jména, ale nemůže změnit držitele domény

  • technický kontakt může měnit technické nastavení domény

Pro všechny role může být použit jediný Kontakt. Je možné registrovat a přiřadit doméně do těchto rolí až 10 osob, s výjimkou držitele domény, který může být pouze jeden. U této osoby či osob se pak vyplňuje její jméno, organizace (pokud chcete, aby byla držitelem právnická osoba), adresa, e-mail a další kontaktní informace. Zvláštní pozornost věnujte e-mailu, protože na něj jsou z registru zasílány důležité informace týkající se doménových jmen, která má osoba registrována, jako jsou např. upozornění na blížící se expiraci, vyřazení domény ze zóny, výsledky technických testů apod. Tyto kontaktní údaje pak také později aktualizujte při každé změně, abyste se vyvarovali problémů, které při manipulaci s doménou mohou nastat v důsledku neaktuálních údajů.

Identifikátor kontaktu

Identifikátor Kontaktu je tvořený kombinací velkých písmen, číslic a dalších znaků. Jeho podobu si můžete zvolit při registraci kontaktu, případně můžete nechat systém vygenerovat Identifikátor kontaktu. Identifikátor kontaktu musí být jedinečný, nemohou být tedy registrovány dva totožné Identifikátory kontaktu. Příklad Identifikátoru kontaktu může být HELPDESKWEB4U .

Registrace Kontaktu

Registraci Identifikátoru provedete snadno přímo ze své klientské sekce. Přihlaste se tedy do klientské sekce. Obrázek č. 1

Obrázek č. 1


V seznamu vedených služeb a jejich administraci klikněte na Správa domén Obrázek č. 2

Obrázek č. 2


V levém sloupci je menu a zde naleznete sekci Kontakty .CZ domén. Vyberte Registrace kontaktu Obrázek č. 3

Obrázek č. 3


Na další stránce již vyplníte potřebné údaje, nejprve pro Identifikátor osoby(1). Jak bylo vysvětleno dříve, název musí být jedinečný, psaný velkými písmeny. Můžete též ponechat název, který pro Vás vygeneruje náš systém. Dále zvolíte, pro jakou koncovku Domény (cz, co.cz) kontakt bude registrován. (2) Obrázek č. 4. Poté již vyplníte informace o osobě držitele kontaktu. Kolonky, které jsou označené červeně, jsou povinné.

Obrázek č. 4

Dále můžete zvolit Transfer heslo (1) pro kontakt. Pokud tuto možnost necháte prázdnou, bude heslo automaticky vygenerováno a v případě potřeby zasláno na e-mail držitele domény. Můžete také zvolit údaje, které se mají zobrazovat ve veřejném Whois (2) Obrázek č. 5. V případě, že si nějaké údaje nepřejete zobrazovat, stačí zrušit jejich označení. Poté již stačí kliknout na Odeslat registraci (3).
Kontakt bude registrován do 10ti minut a naleznete jej v přehledu vedených kontaktů.

Obrázek č. 5

Dostali jste odpověď na svou otázku?