Připsání odměn za zprostředkované zákazníky probíhá vždy po vystavení daňového dokladu za objednané služby. Vám je provize vyplacena na základě vaší žádosti (či faktury v případě podnikatele), tuto žádost je možné podat výhradně prostřednictvím tlačítka v klientské sekci, jakmile výše dosud nevyplacené provize překročí 200,-Kč.

Platba je prováděna výhradně na český bankovní účet. O provedené platbě jste v případě zájmu informováni e-mailem.

Dostali jste odpověď na svou otázku?