Všechny sbírky
Fakturace a platby
Zasílání zálohových faktur a daňových dokladů
Zasílání zálohových faktur a daňových dokladů

Zasílání zálohových faktur a daňových dokladů

Jan Kosniowski avatar
Autor: Jan Kosniowski
Aktualizováno před více než týdnem

Zálohové faktury i daňové doklady za odebrané služby (registrace domén, webhosting, serverhosting, ...) jsou standardně vystavovány pouze v elektronické podobě, a to ve formátu PDF. Zákazníkům se doručují elektronickou poštou na kontaktní adresy.

Postup zaslání dokladu je následující:

 1. Zákazníkovi je za odebranou službu vygenerována zálohová faktura ve formátu PDF (celosvětově uznávaný standard pro dokumenty).

 2. Pro zajištění hodnověrnosti a integrity dokladu je faktura opatřena elektronickým podpisem (elektronickou značkou), která tvoří nedílnou součást faktury a nahrazuje tak klasický ruční podpis.

 3. Faktura je spolu s elektronickým podpisem odeslána emailem na kontaktní adresu zákazníka.

 4. Přijatou fakturu je možné zobrazit i vytisknout např. pomocí volně šiřitelného programu Adobe Reader.

 5. V případě pochybností si může zákazník kdykoliv online ověřit pravost i platnost přijaté faktury na adrese http://www.web4u.cz/fakturace/overeni_faktur.php.

 6. Po uhrazení zálohové faktury je stejným způsobem vytvořen a odeslán daňový doklad. Termín vystavení daňového dokladu se řídí zákonnou lhůtou 15 dnů od přijetí platby.

Pouze v opodstatněných případech (zejména vyžadují-li to vnitřní směrnice zákazníka, na žádost auditora atd.) může zákazník požádat o převedení elektronického daňového dokladu do tištěné podoby a o zaslání prostřednictvím České pošty. V takovém případě nás laskavě kontaktujte telefonicky v pracovních dnech na tel. +420-270-001-456. Upozorňujeme však, že ze strany Web4U dojde pouze k vytištění PDF dokumentu, vložení do obálky a zaslání poštou.

Výhody zasílání dokladů elektronickou formou:

 • zkrácení doby potřebné k doručení dokladu zákazníkovi

 • možnost získat faktury online na webových stránkách Web4U

 • snadnější archivace

 • doklady již není nutné převádět do el. formy, což ušetří práci (např. při zadávání do účetnictví nebo elektronického bankovnictví) a sníží pravděpodobnost vzniku chyb

 • díky přiloženému elektronickému podpisu (elektronické značce) je u dokladů zajištěna věrohodnost jejich původu a neporušitelnost obsahu

 • elektronická fakturace má silnou oporu v právním řádu České republiky i Evropské unie

Dostali jste odpověď na svou otázku?