Přeskočit na hlavní obsah
Všechny sbírkyE-mail
Postup nastavení poštovního účtu v aplikaci Windows Live Mail
Postup nastavení poštovního účtu v aplikaci Windows Live Mail

Postup nastavení poštovního účtu v aplikaci Windows Live Mail

Jan Kosniowski avatar
Autor: Jan Kosniowski
Aktualizováno před více než týdnem

Nastavení poštovního účtu v aplikaci Windows Live Mail

1. Pro přídání již zřízeného e-mailového účtu do programu Windows Live Mail zvolte záložku "Účty".

2 Následně vybereme, že chceme přidat E-mailový účet.

3. Objeví se nové okno "Přidání e-mailového účtu". Zde vyplníme základní informace o e-mailovém účtu, zejména e-mailovou adresu (1), heslo (2), zobrazované jméno (3) - jedná se o jméno, které se bude zobrazovat příjemci. Dále zvolíme možnost "Ručně konfigurovat nastavení serveru" (4). Poté budeme moci kliknout na "Další".

4. Nyní si budete moci vybrat, jakým protokolem se budeme připojovat k e-mailové schránce.


IMAP - Synchronizuje příchozí a odchozí poštu s mailovým serverem. Zprávy se tak uchovávají na serveru a je možné k nim přistupovat z vícero počítačů. V případě havárie počítače tak o e-maily nepřijdete, vyjma případu, kdy je smažete přímo ze serveru.

POP - Tento protokol stáhne všechnu příchozí poštu, která dorazí na mailový server, do počítače. Znamená to, že k e-mailovým zprávám nebudete mít přístup z jiného počítače nebo webového rozhraní. V případě havárie počítače tak můžete přijít i o e-mailové zprávy.

Windows Live Hotmail - Jedná se o protokol, který je podporován pouze e-mailovými službami od společnosti Microsoft.

a) Zvolíme si tedy protokol IMAP nebo POP.

b) Nyní vyplníme potřebné údaje o příchozím serveru a serveru odchozí pošty. Ať už zvolíte pro příchozí poštu protokol IMAP nebo POP, je hodnota vždy stejná. Port příchozího serveru program nastaví automaticky dle zvoleného protokolu.

Server pro příchozí poštu je (1) :

mail.web4u.cz

Server odchozí pošty (2) nastavíme podobným způsobem

smtp.web4u.cz

Zadáme i číslo portu (3) odchozí pošty, a to na hodnotu 465. Poté zvolíme, že server odchozí pošty "Vyžaduje ověření" (4).

U "Ověření pomocí" (5) ponecháme hodnotu "Jednoduché ověřování".

Nastavíme uživatelské jméno (6), kterým je celá e-mailová adresa. Tedy ta samá, kterou jste zadávali v předchozím kroku.

Na závěr klikneme na tlačítko "Další".

Gratulujeme! Právě jste nakonfigurovali e-mailového klienta Windows Live Mail pro přístup do Vaší e-mailové schránky!

Dostali jste odpověď na svou otázku?