Nastavení poštovního účtu v programu Outlook Express

1. Pro přídání již zřízeného e-mailového účtu do programu Outlook Express zvolte v menu v sekci "Nástroje" položku "Účty".

2. Objeví se následující okno, ve kterém klikněte na tlačítko "Přidat" a zvolte možnost "Pošta...".

3. Zadejte své jméno a příjmení.

4. Nyní vložte e-mailovou adresu, kterou právě přidáváte do Outlooku a která je provozována na serveru Web4U.cz.

5. Zadejte adresy serverů příchozí a odchozí pošty. Adresa "Serveru příchozí pošty" (POP3, IMAP) je mail.web4u.cz. "Adresa odchozí pošty" záleží na tom, zda chcete používat SMTP server od Web4U nebo SMTP server poskytovatele internetu. Pokud se rozhodnete pro SMTP od Web4U, pak vložte do řádku "Server odchozí pošty" údaj smtp.web4u.cz.

Někdy se může stát, že Váš poskytovatel internetových služeb bude blokovat SMTP servery jiných společností, pak bude nutné použít SMTP server Vašeho poskytovatele připojení k Internetu.

6. Jako "Název účtu" zadejte celou e-mailovou adresu (včetně @). Pokud používáte jiný program než Outlook Express, popř. Vaše verze Outlooku (či Vaše proxy) neumožňuje zadání uživatelského jména obsahujícího znak @, pak znak @ nahraďte znakem %. Uvedete tedy uživatelské jméno např. jan%novak.cz. Dále vložte "Heslo" zvolené při registraci.

7. Nejdůležitější kroky zřízení e-mail účtu jsou hotovy a pro aktivaci účtu stačí kliknout na "Dokončit" .

8. V seznamu účtů přibyl právě vytvořený účet. Pomocí volby "Vlastnosti" můžete ještě provést detailnější nastavení Vašeho účtu. Tyto kroky jsou již doporučeny pouze pokročilým uživatelům.

POZOR: pokud chcete použít SMTP účet u Web4U nebo jste se rozhodli aktivovat si zabezpečené vybírání pošty přes SSL, které zamezí možnosti zneužití vašich dat a hesel, je nutné ještě provést následující kroky tohoto návodu. Pro ostatní uživatele nastavení pošty tímto krokem končí.

8. Po kliknutí na "Vlastnosti" se objeví následující dialog. Překontrolujte údaje, zda souhlasí, a případně přejmenujte účet z mail.web4u.cz na např. Pošta Jana Nováka. Poté klikněte na záložku "Servery".

9. Opět překontrolujte, zda všechny údaje odpovídají. Pro aktivaci Web4U SMTP účtu pak zaklikněte možnost "Server požaduje ověření". Tím se objeví volba "Nastavení", na kterou klikněte .

10. V následujícím dialogu zvolte možnost "Použít stejné nastavení jako pro server příchozí pošty". Pokračujte stisknutím "OK".

11. Pro aktivaci zabezpečeného výběru pošty přes SSL klikněte na záložku "Upřesnit". V dialogu zaškrtněte volbu "Tento server požaduje zabezpečené připojení (SSL)". Automaticky se tak změní číslo portu pro výběr příchozí pošty (POP3 na 995, IMAP na 993). Pokud se tak nestane, nastavte prosím tuto hodnotu ručně.

Blahopřejeme! Tímto je účet připraven pro provoz v programu Outlook Express!

Dostali jste odpověď na svou otázku?