Nastavení serveru příchozí pošty

Server příchozí pošty: mail.web4u.cz

Protokol: POP3 nebo IMAP

Přihlašovací jméno: [email protected] (celá e-mailová adresa)

Heslo: Heslo, které využíváte k dané schránce (*využívejte vždy dostatečně silná přihlašovací hesla)

Rozdíl mezi protokolem POP3 a IMAP:

POP3 - protokol je navržen pro stahování pošty ze serveru do poštovního klienta. E-maily se stahují přímo do PC a ze serveru jsou poté smazány (pokud není nastaveno jinak). Výhodou je především práce v režimu offline.

IMAP - umožňuje nejen stahování pošty ze serveru do PC, ale také správu e-mailového účtu přímo na serveru. IMAP se využívá především pokud přistupujete k e-mailovému účtu z více počítačů či mobilního zařízení. Protokol IMAP poskytuje celou řadu dalších výhod. Port pro odchozí poštu standardně postačí ponechat přednastavený klientem. V případě potřeby ho můžete nastavit dle níže uvedené tabulky:

Server

Protokol

Port

Popis

mail.web4u.cz

POP3

110

Port využívaný k nezabezpečenému spojení protokolem POP3

mail.web4u.cz

POP3

995

Port využívaný k zabezpečenému spojení protokolem POP3

mail.web4u.cz

IMAP

143

Port využívaný k nezabezpečenému spojení protokolem IMAP

mail.web4u.cz

IMAP

993

Port využívaný k zabezpečenému spojení protokolem IMAP

Možnost nastavení šifrování typu STARTTLS je dostupná i v případě, že využíváte pro stahování pošty porty 110 nebo 143. Doporučujeme tento typ šifrování použít.

Nastavení serveru odchozí pošty

Server odchozí pošty: smtp.web4u.cz

Přihlašovací jméno: [email protected] (celá e-mailová adresa)

Heslo: Heslo, které využíváte k dané schránce

Odchozí server vyžaduje autorizaci - přihlášení k serveru odchozí pošty. Přihlášení probíhá opět celou e-mailovou adresou ([email protected]) a heslem k dané schránce. Případně je nutné toto nastavení v e-mailovém klientovi zapnout.

Port pro odchozí poštu nastavte dle potřeby:

Server

Port

Zabezpečení

Popis

smtp.web4u.cz

587

žádné, nebo STARTTLS

Protokol je určen zejména pro servery, které vyžadují autorizaci. Můžete zde využít nezabezpečený přenos, z bezpečnostních důvodů je vhodné využívat zabezpečení STARTTLS. Výrazně doporučujeme využívat pro odesílání pošty port 587, jelikož port 25 mnoho poskytovatelů přímo blokuje, tím pádem nemusí pošta fungovat korektně.

smtp.web4u.cz

465

SSL/TLS

Je určen pro připojení přes zabezpečený protokol SSL/TLS. Jiné připojení, jako například bez zabezpečení STARTTLS, nelze na tomto portu použít.

smtp.web4u.cz

25

žádné, nebo STARTTLS

V současné době již nejméně využívaný port, který je ve většině případů blokován ze strany poskytovatelů internetového připojení. Můžete zde využít nezabezpečený přenos, z bezpečnostních důvodů však doporučujeme využívat zabezpečení STARTTLS.
Našli jste odpověď?