Všechny sbírky
E-mail
Administrace e-mailových služeb
Základní pravidla a konfigurace nevyžádané pošty
Základní pravidla a konfigurace nevyžádané pošty

Základní pravidla a konfigurace nevyžádané pošty

Jan Kosniowski avatar
Autor: Jan Kosniowski
Aktualizováno před více než týdnem

Zprávy, které jsou vyhodnoceny jako spam, jsou automaticky ukládány ve složce Nevyžádaná pošta (Junk), která je přístupná po přihlášení do příslušné e-mailové schránky v rozhraní Webmail. Zpravidla je také zobrazována v poštovním klientovi, v němž je e-mailová schránka nastavena.

Adresář pro nevyžádanou poštu je možné zcela ignorovat, přičemž zprávy, které jsou v něm uloženy, jsou z poštovního serveru automaticky mazány po 30 dnech. Zejména z důvodu případné kontroly zpráv je však možné do něj vstoupit podobně jako do ostatních složek ve schránce.

Proč nelze obsah schránky Nevyžádaná pošta mazat za pomoci filtrů?

Zprávy, které jsou ukládány do složky Nevyžádaná pošta, není možné mazat či jinak spravovat za pomoci tzv. sieve filtrů v rozhraní Webmail. Je tomu tak z důvodu častého využívání nastavených sieve skriptů k přeposílání veškerých zpráv do e-mailových schránek jiných poskytovatelů. Toto nastavení by mělo za následek také přeposílání nevyžádané pošty, což je nežádoucí stav, který může mít dlouhodobě za následek zatížení fronty zpráv na poštovním serveru, snížení důvěryhodnosti poštovních služeb Web4U či jejich dočasné zablokování ze strany některých poskytovatelů.

Individuální nastavení spam filtru

Veškerou nevyžádanou poštu lze také dodatečně filtrovat pomocí nástroje, který je k dispozici v klientské sekci. Nástroj je k nalezení po přihlášení k zákaznickému účtu v kategorii:

"Vaše služby a jejich administrace: Webhosting" > Administrace zvoleného webhostingu > ikona E-MAIL > ikona PRAVIDLA SPAM FILTRU, viz snímek obrazovky s uvedenou cestou.

Konfigurace filtru je rozdělena do tří formulářových řádků:

1 blacklist_from (slouží pro umístění příchozích zpráv do složky pro nevyžádanou poštu na základě zavedeného seznamu)

2 whitelist_from (eviduje zavedený seznam adres, které jsou vždy povoleny. Respektive nikdy nejsou na základě přiděleného score vyhodnoceny jako spam)

3 required_score (bodový systém, podle kterého se řídí vyhodnocování potenciálních nevyžádaných zpráv. Ve výchozím nastavení je hodnota score 5. Čím nižší je hodnota score, tím agresivněji se filtr projevuje.)

Na řádcích 1 a 2 je možné zadávat doménová jména, která se řídí globálním vzorem. Povolen je znak *, jenž udává neznámou (regulérní výrazy nejsou z bezpečnostních důvodů povoleny).

Hodnoty mohou být zavedeny např. ve tvaru: [email protected] *@isp.com viz přiložený snímek obrazovky.

Dostali jste odpověď na svou otázku?