Níže si podrobně popíšeme, jak zobrazovat zpracování chyb dané aplikace technologie ASP.NET editací souboru web.config (Courtesy of Microsoft).

Element customErrors (schéma nastavení ASP.NET)

Obsahuje informace o vlastní chybové zprávě aplikace technologie ASP.NET. Element customErrors lze definovat na libovolné úrovni v hierarchii souborů aplikace.


<customErrors defaultRedirect="url" mode="On|Off|RemoteOnly"> <error. . ./> </customErrors>

Attributes and Elements

Následující části popisují atributy, podřízené prvky a rodičovské prvky.

Attributes

Child Elements

Parent Elements

Remarks

Následující výchozí element customErrors je konfigurován v souboru Machine.config v rozhraních .NET Framework verze 1.0 a 1.1.

<customErrors mode="RemoteOnly" />

Příklad

Následující příklad konfigurace demonstruje, jak specifikovat stránky pro zpracování chyb dané aplikace technologie ASP.NET.

<configuration> <system.web> <customErrors defaultRedirect="GenericError.htm" mode="RemoteOnly"> <error statusCode="500" redirect="InternalError.htm"/> </customErrors> </system.web> </configuration>

V případě jakýchkoliv dotazů se můžete obrátit na naši zákaznickou podporu. Všechny dostupné kontakty a způsoby komunikace jsou k dispozici na adrese https://www.web4u.cz/kontakt.

Našli jste odpověď?