Vytvořili jste novou verzi stránek, kterou jste nahráli na FTP. Když ovšem chcete výsledek své práce zkontrolovat, webový prohlížeč načítá starou verzi Vašich stránek, přestože jste starou verzi nejprve z FTP smazali a až poté nahráli novou verzi. Ve většině případů se nejedná o chybu webhostingu, ale o vlastnost webového prohlížeče.

Webový prohlížeč ukládá při prohlížení internetového obsahu stránky přímo na pevný disk Vašeho PC. Takto uložené soubory jsou nazývány Webová cache. Stránky, které navštěvujete často, jsou uloženy v cache paměti a prohlížeč nejprve načítá tuto uloženou verzi a ověřuje, jestli nedošlo ke změně na webovém serveru. Díky této vlastnosti může nastat situace, kdy na serveru je už nová verze stránek, ale v počítači máte stále uložený starý obsah, který prohlížeč načítá.

V takovém případě pomůže načíst stránku kompletně z webového serveru a nepoužít cache paměti. To učiníte snadno pomocí klávesové zkratky:

levý ctrl + R nebo levý ctrl + F5

Dále je také vhodné provést smazání cache paměti prohlížeče. Pokud i přesto nedochází k načítání nové verze stránek, neváhejte kontaktovat naší technickou podporu prostřednictvím autorizovaného požadavku.

Dostali jste odpověď na svou otázku?