Všechny sbírky
Webhosting
Správce úloh (Cron)
Správce úloh (Cron)

Správce úloh (Cron)

Jan Kosniowski avatar
Autor: Jan Kosniowski
Aktualizováno před více než týdnem

Co je to Cron ?

Cron je nástroj, který spouští různé programy v předem definovanou dobu a v předem definovaném intervalu. Cron může velice dobře pomoci tvůrcům internetových projektů. S jeho pomocí můžete v intervalech spouštět například generování databázově velmi náročných stránek nebo můžete získávat aktuální informace z různých zdrojů na internetu. Můžete také například promazávat různá nepotřebná data v databázi a provádět jiné úkony.


Nastavení Cronu

Přihlaste se do klientské sekce, kde je webhostingová služba vedena. Obrázek č. 1

Obrázek č. 1

V seznamu vedených služeb a jejich administrace klikněte na Webhosting Obrázek č. 2

Obrázek č. 2

Pokud máte vedeno více webhostingových služeb, objeví se tabulka s přehledem. Klikněte na Administrace (1) Obrázek č. 3 u webhostingové služby, kde budeme nastavovat Cron.

Obrázek č. 3

Na další stránce klikněte na Správce úloh Obrázek č. 4

Obrázek č. 4

Nyní máte možnost provést naplánování spouštění jednotlivých úloh. Nejdříve zvolíte Čas spuštění

  • Vyberte, jak často se má úloha spustit (1)

  • Vyberte čas, kdy se má úloha spustit (2)

Pokud zvolíte možnost Přesně v, můžete nastavit přesný čas (hodinu a minutu), kdy bude úloha každý den spouštěna. Z důvodu zamezení přetížení našich serverů může být skutečný čas spuštění posunut o několik sekund.

Adresa načtení (3) slouží pro zadání adresy, kde se nalézá skript/program, který chcete spustit. Pokud Stránka vyžaduje přihlášení (4), označte tuto možnost a poté vyplňte přihlašovací údaje. Nakonec pro lepší přehlednost napište Popis (5) spouštěné úlohy. Na závěr pak už jen stačí Uložit naplánovanou úlohu (6) Obrázek č. 5

Obrázek č. 5

Uložené úlohy poté uvidíte v přehledném seznamu. Kromě zvolených kritérií zde také vidíte Poslední spuštění (1), tedy datum a čas, kdy byla úloha naposledy spuštěna. HTTP kód (2): Jedná se o informace, které vrátí server po spuštění úlohy. V případě, že se vyskytne nějaká chyba, která zamezila vykonání naplánované úlohy, je možné tuto chybu pomocí HTTP kódu odhalit. Poslední možností je Akce (3) Obrázek č. 6. Zde máte možnost naplánovanou úlohu smazat.

Obrázek č. 6


V případě jakýchkoliv dotazů se můžete obrátit na naši zákaznickou podporu. Všechny dostupné kontakty a způsoby komunikace jsou k dispozici na adrese https://www.web4u.cz/kontakt.

Dostali jste odpověď na svou otázku?