Doménový alias

Doménový alias

Jan Kosniowski avatar
Autor: Jan Kosniowski
Aktualizováno před více než týdnem

Doménový alias znamená, že více domén směřuje na stejný webhosting, tedy na totožný server. Totéž platí nejen v případě prezentace, ale i e-mailové pošty. Doménový alias směřuje vždy na jednu hlavní doménu a nemá tak svůj vlastní prostor. Alias zobrazuje stejnou prezentaci jako hlavní doména, ale pod pozměněným názvem.

Vytvoření doménového aliasu

Následující článek popisuje, jak vytvořit doménový alias u sdíleného webhostingu, který je poskytovaný společností Web4U. Pokud máte webhostingové služby vedeny u jiného poskytovatele, musíte se obrátit na jeho technickou podporu.


1. Přihlaste se do klientské sekce, kde je webhostingová služba vedena.


2. V seznamu vedených služeb a jejich administrace přejděte na "Webhosting".3. Pokud máte vedeno více webhostingových služeb, objeví se tabulka s přehledem. Zvolte "Administrace" u webhostingové služby, ke které chcete přidat nový alias.

4. Na další stránce v sekci "Operace s webhostingem" zvolte možnost "Doménové aliasy".

5. Nyní máte možnost zkontrolovat, jaké doménové aliasy jsou již u webhostingu vedeny. Při zřízení webhostingových služeb je automaticky vytvořen i alias ve tvaru vasedomena-koncovka.vasestranky.cz (příklad: helpdeskweb4u-cz.vasestranky.cz). U každého doménového aliasu vidíte ikonku kříže v červeném kruhu. Tato ikona slouží pro snadné mazání doménového aliasu.


Nový alias vytvoříte kliknutím na ikonu "Nový alias".


6. Systém Vás přesměruje na objednávkový formulář. Zadejte název domény, kterou chcete přidat jako doménový alias, a zaškrtněte požadovanou koncovku. Poté klikněte na "Ověřit".


7. Až systém provede ověření domén, vypíše Vám výsledek do přehledné tabulky. Pokud k doméně již není možné objednat služby (včetně přidání domény jako doménového aliasu), je ve sloupci "Stav" napsáno, že pro doménu již služby vedeme. Pokud zde tato věta napsaná není, je možné pro doménu služby objednat.


Možné další stavy domén mohou být následující:

  1. Volná: Doménu lze registrovat.

  2. Obsazená: Doména je již obsazena, pokud nejste jejím majitelem, musíte si zvolit doménu jinou. Majitel domény ji může převést k naší společnosti či pro ni objednat služby. Při převodu domény bude vyžadováno potvrzení majitele domény (zadání autorizačního neboli transfer hesla apod.)

  3. Je již u nás vedena: Tuto doménu nelze zaregistrovat, ani pro ni objednat služby, neboť je již u nás vedena. Jste-li majitelem domény, kontaktujte naši technickou podporu a nechte si zaslat přístupové údaje pro administraci Vašich služeb a domén.

  4. Nelze registrovat – jste-li vlastníkem domény, můžete objednat služby: U naší společnosti není možné zaregistrovat novou doménu tohoto typu, pokud jste však majitelem této domény, můžete si u nás pro ni objednat služby.

  5. Dočasně nelze ověřit: Centrální registr spravující tento typ domény je aktuálně nedostupný – objednávku této domény zopakujte později.

  6. Nepovolený název pro TLD: Zvolená koncovka domény není platná, zvolte jinou.

V případě, že je k doméně možné objednat služby, nejprve doménu označíme. Zkontrolujeme, že máme zvoleno "Pouze služby bez převodu" a vybereme, na jak dlouho doménu chceme registrovat. Poté klikneme na "Vybrané domény vložit do košíku".

8. Ve druhém kroku zvolíme možnost "Přiřadit", která slouží k přiřazení domény k již existujícímu webhostingu. Ze seznamu vedených webhostingových služeb vybereme tu, ke které se má doménový alias vytvořit, a následně klikneme na "Přidat".


9. V další části je nutné zadat fakturační údaje. Pokud jste přihlášený uživatel, již máte fakturační údaje předvyplněné a systém automaticky otevře kartu "Vedené fakturační kontakty". Pokud máte více fakturačních kontaktů ve své klientské sekci, můžete si zvolit ten správný. Můžete také založit "Nový fakturační kontakt". Po vybrání správného fakturačního kontaktu stačí kliknout na "Pokračovat".

10. V posledním kroku již máte pouze shrnutí Vaší objednávky. K dokončení objednávky registrace nové domény je nutné "Souhlasit s pravidly". Poté stačí kliknout na "Objednat". Během několika málo minut systém přidá ke zvolené webhostingové službě nový doménový alias. Úspěšné přidání si můžete ověřit ve správě webhostingových služeb v sekci "Doménové aliasy".

Dostali jste odpověď na svou otázku?