Všechny sbírky
E-mail
Proč byla zpráva vyhodnocena jako spam?
Proč byla zpráva vyhodnocena jako spam?

Proč byla zpráva vyhodnocena jako spam?

Martin Cvrček avatar
Autor: Martin Cvrček
Aktualizováno před více než týdnem

Zpráva, která je zaslána na Vaši e-mailovou adresu, může být automaticky vyhodnocena jako spam a umístěna do složky pro nevyžádanou poštu. Tato složka je vždy k dispozici po přihlášení do schránky ve webovém rozhraní na adrese https://webmail.web4u.cz a zprávy, které jsou do ní umístěny, jsou po 30 dnech automaticky smazány.

Zobrazení hlavičky e-mailu

Důvodů, proč byla daná zpráva vyhodnocena jako spam, může být více, zpravidla lze ale příčinu zjistit po zobrazení hlavičky e-mailu. Zobrazení hlavičky umožňuje každý běžně rozšířený poštovní klient, jako je například Outlook či Thunderbird, a to po kliknutí na příslušnou možnost při zobrazení zprávy. Standardně může být také dostupné s využitím klávesové zkratky "Ctrl" a "U".

Zobrazit hlavičku e-mailu lze rovněž ve výše zmíněném webovém rozhraní. Po přihlášení do schránky postačí označit zprávu, u níž chcete zobrazit hlavičku, a poté kliknout na možnost "Hlavičky". Ta se nachází pod základními informacemi o zprávě, jako je odesílatel, adresát či datum.

Poté se již zobrazí okno s kompletní hlavičkou v textové podobě. Ta může v případě korektního přijetí zprávy vypadat následovně:

Právě zde lze najít informace, které uvádí důvod vyhodnocení zprávy jako spamu, jako je například nevalidní DKIM podpis v nastavení DNS domény odesílatele nebo umístění adresy odesílatele na blacklist z důvodu rozesílání velkého množství nevyžádané pošty či zneužití webového formuláře, který je s danou adresou spojený.

Pokud je zpráva vyhodnocena jako spam, na místě hlaviček s označením "X-Spam" se mohou nacházet následujícící informace, které nabízejí více podrobností o důvodu vyhodnocení zprávy jako spamu:

Příklady důvodů vyhodnocení zprávy jako spamu

DKIM_INVALID

DKIM_INVALID znamená, že je v DNS domény odesílatele nastaven nevalidní digitální podpis e-mailu neboli DKIM.

FREEMAIL_FORGED_REPLYTO

# FREEMAIL_FORGED_REPLYTO se uvádí v případech, kdy je v hlavičce "From" běžná e-mailová adresa a hlavička "Reply-to" míří na tzv. Freemail. Poštovní klient zpravidla zobrazuje odesílatele z "From", pokud se ale na zprávu dá odpovědět, použije se vždy e-mailová adresa z "Reply-to", což může v případě nepozornosti vést k odeslání zprávy s potenciálně citlivými údaji subjektu, jenž rozesílá spamové zprávy. Z toho důvodu antispamový systém těmto zprávám přiděluje body, na základě kterých jsou poté vyhodnoceny jako spam.

8.0 SH_DBL_HEADERS A domain found in headers (mail from, reply-to etc..) is listed in DBL [ebr-db.com]

Tento příklad znamená, že doména, která byla nalezena v hlavičce e-mailu, obdržela spamové hodnocení, jelikož se aktuálně nachází na blacklistu.

Pokud máte jakékoliv nejasnosti nebo pokud chcete provést bližší prověření zprávy označené jako spam z naší strany, zašlete nám prosím kompletní hlavičku zprávy prostřednictvím autorizovaného požadavku.

Dostali jste odpověď na svou otázku?