Všechny sbírky
Domény
CZ doména
NSSET - Popis technických testů
NSSET - Popis technických testů

NSSET - Popis technických testů

Martin Cvrček avatar
Autor: Martin Cvrček
Aktualizováno před více než týdnem

Technické testy sady name serverů se provádějí za účelem monitorování stavu name serverů, na něž jsou delegována doménová jména. Testy nemají vliv na zařazení nebo vyřazení domény ze zóny. Výsledky testů slouží pouze jako informace pro správce sady name serverů nebo registrátora.

Technické testy představují sadu jednotlivých testů, které jsou v určitém pořadí aplikovány na name server, který je součástí nějaké sady name serverů. Každý test se zaměřuje na testování jedné specifické věci (vlastnosti name serveru). Výsledkem testu je status:

  • Vyhověl testu

  • Nevyhověl testu

  • Výsledek neznámý

Poslední výsledek představuje stav, kdy test skončil neočekávanou chybou nebo výskytem neočekávané okolnosti, která zabránila vyhodnocení výsledku vyhověl/nevyhověl.

Výčet jednotlivých testů

Název testu

Závažnost

Závisí na testech

Charakteristika

Existence

1

Testuje, zda-li DNS server běží.

Presence

2

Existence

Testuje přítomnost záznamu domény na DNS serveru.

Authoritative

3

Existence, Presence

Testuje, zda odpověď DNS serveru na danou doménu je autoritativní.

Recursive

4

Existence

Testuje, zda-li DNS server je rekurzivní na základě toho, co o sobě DNS server tvrdí.

Recursive4all

4

Existence

Testuje, zda-li DNS server je rekurzivní na základě praktické zkoušky.

Autonomous

5

Alespoň dva z DNS serverů musí být v různých autonomních systémech.

Heterogenous

6

Existence

Alespoň dva softwarově různé DNS servery.

Název testu je unikátní jednoslovné pojmenování testu, které vyjadřuje testovanou vlastnost name serveru.

Závažnost testu určuje, jak moc je podstatné selhání v tom kterém testu. Některé testy se zaměřují na testování základní funkčnosti name serveru a některé na větší detaily, jejichž nesplnění vyloženě neohrožuje delegaci domény. Závažnost je reprezentovaná stupnicí čísel od 0 do 10. Nižší číslo znamená větší závažnost testu. V úrovni 0 se nenachází žádné testy, nejvyšší využitá úroveň je v současnosti úroveň 6.

Výchozí (defaultní) nastavení úrovně technických testů je 3.

Dostali jste odpověď na svou otázku?