Všechny sbírky
Domény
CZ doména
Změna držitele .CZ domény
Změna držitele .CZ domény

Změna držitele .CZ domény

Martin Cvrček avatar
Autor: Martin Cvrček
Aktualizováno před více než týdnem

Změna držitele .CZ domény probíhá pouze na základě úředně ověřeného podpisu současného a budoucího držitele. Změna držitele .CZ domény pouze na základě úředně ověřeného podpisu je v hodnocení centrálního registru .CZ domén (společnosti CZ.NIC) brána jako velmi kladný bod a i díky této skutečnosti patříme mezi nejlepší registrátory.

V případě, že je jedna ze stran (budoucí či současný držitel) právnická osoba, může žádost potvrdit právoplatný zástupce, který je oprávněn za daný subjekt jednat.

Úředně ověřený podpis lze získat např. na poštách, obecních úřadech a u notáře.

Ověřená žádost musí být doručena klasickou poštou do 14 dní ode dne podání žádosti na níže uvedenou adresu. Elektronickou formu (fax, pdf, e-mail) není možné akceptovat.

Web4U s.r.o.
Mahlerovy sady 2699/1
130 00 Praha 3

V případě, že není možné, aby současný a budoucí držitel podepsali dokument pospolu, je možné, aby každý z nich vytiskl potřebný dokument zvlášť a zaslal jej podepsaný za jeho stranu.

Po doručení na naši pobočku jsou žádosti do 1 týdne zpracovány.

Důležité informace:

  • Změnou držitele domény nedojde k žádným dalším změnám - provoz samotné domény nebude ovlivněn (ostatní nastavení zůstává nezměněno)

  • Změnou držitele domény nedojde k přesunu domény pod jinou klientskou sekci - změnu je případně možné provést s pomocí tohoto článku

  • Změnou držitele domény nedojde ke změně fakturačních údajů - případnou úpravu fakturačních kontaktů můžete provést s pomocí tohoto článku

  • Požadavek na změnu držitele domény je možné vytvořit pouze v té klientské sekci, ve které se nachází správa dané domény

Zadání požadavku na změnu držitele

Pro vytvoření žádosti na změnu držitele .CZ domény je třeba, aby měla osoba budoucího držitele vytvořený tzv. identifikátor kontaktu pro .CZ doménu. Pokud takový kontakt zatím nemá, vytvořte jej s pomocí článku "Registrace identifikátoru kontaktu".

Po zajištění potřebného identifikátoru budoucího držitele můžete pokračovat dle návodu níže.

Pro zadání žádosti na změnu držitele domény se nejprve přihlaste do klientské sekce na adrese www.web4u.cz.

Po přihlášení do klientské sekce zvolte v panelu "Vaše služby a jejich administrace" možnost "Správa domén".

Ve správě domén nyní zvolte ikonu "Změna údajů" a na další stránce pak ikonu "Změna držitele".

Nyní budete vyzváni k zadání názvu domény, pro kterou si přejete držitele změnit. Poté zvolte tlačítko "Odeslat".

Na další stránce již postačí vyplnit požadovaný identifikátor budoucího držitele domény a podání žádosti dokončit s pomocí tlačítka "Odeslat".

Po odeslání žádosti Vám bude na kontaktní e-mail klientské sekce zaslán e-mail s potřebným formulářem pro vytištění a s dalšími informacemi.

Dostali jste odpověď na svou otázku?