Ve Vaší klientské sekci můžete v rámci nastavení Přesměrování nastavit automatické přesměrování webhostingu tak, aby používal HTTPS protokol. Díky tomu bude vždy využito šifrované spojení.

Spojení je zabezpečeno bezplatným SSL certifikátem Let's Encrypt. O zřízení certifikátu pro hlavní doménu i všechny subdomény je třeba požádat prostřednictvím autorizovaného požadavku zaslaného z klientské sekce. Právě přesměrováním na HTTPS protokol lze dosáhnout aktivace SSL certifikátu Let's Encrypt.

K aktivaci dochází jednou denně, Let's Encrypt tedy není k dispozici ihned po zřízení webhostingu.


Postup nastavení

1. Automatické přesměrování na HTTPS nastavíte v administraci Vašeho webhostingu vedeného k doméně.

Administraci webhostingu naleznete po přihlášení do Vaší klientské sekce na stránce www.web4u.cz.


2. Po přihlášení do klientské sekce zvolte v oblasti "Vaše služby a jejich administrace" možnost "Webhosting". V případě, že se ve Vaší klientské sekci nachází webhostingů více, zvolte na další stránce možnost "Administrace", která se nachází vedle názvu vybraného webhostingu.

3. V administraci webhostingu následně zvolte ikonu "Přesměrování".

4. Přesměrování na HTTPS provedete zaškrtnutím políčka u možnosti Automatické přesměrování na HTTPS:. Následně je třeba kliknout na tlačítko "Uložit nastavení" a tím bude přesměrování na HTTPS protokol aktivováno.


O certifikátu Let's Encrypt

SSL certifikát Let's Encrypt je zcela zdarma, automatizován a provozován pod otevřenou certifikační autoritou (CA). Byl vytvořen za účelem zvýšit bezpečnost internetu ve formě veřejné služby. Technologie je provozována skupinou Internet Security Research Group (ISRG).

Přednosti SSL certifikátu Let's Encrypt:

  • Zdarma: Kdokoliv je vlastníkem domény, má možnost provozovat Let’s Encrypt, a to bez jakýchkoliv vstupních nákladů.

  • Automatizovaný: Software běžící na webserveru komunikuje se servery provozovatele a sám získává certifikát, který jednoduše konfiguruje. Software sám zajišťuje pravidelné obnovování.

  • Bezpečný: Let’s Encrypt vznikl jako platforma na základě ověřených zkušeností s TLS security, pod autoritou CA v rámci pomoci poskytovatelům řádně zabezpečit jejich služby.

  • Transparentní: Všechny certifikáty vydané nebo odvolané budou zaznamenávány a dostupné k veřejné inspekci.

  • Otevřený: Protokol zajišťující automatické vydávání a obnovování bude publikován jako otevřený standard, který lze převzít za účelem vlastního přepracování.

  • Kooperativní: Stejně jako základní internetové protokoly, Let’s Encrypt těží ze zázemí komunity, a to mimo kontrolu jakékoliv organizace.

Jestliže chcete na webhostingu nasadit ověřený certifikát dle vlastního výběru, využijte instrukce, které jsou k dispozici v článku Jak provozovat prezentaci se zabezpečením SSL.


V případě webhostingu, který je provozován na platformě ASP.net, je možné nastavit vynucené přesměrování na protokol HTTPS také za pomoci úpravy web.config. Do <system.webServer> je v takovém případě třeba zadat pravidlo, jehož vzor je k dispozici níže.

<rewrite>
<rules>
<rule name="Redirect to https" stopProcessing="true">
<match url="(.*)" />
<conditions>
<add input="{HTTP_X_FORWARDED_PROTO}" pattern="https" negate="true" />
</conditions>
<action type="Redirect" url="https://{HTTP_HOST}" />
</rule>
</rules>
</rewrite>

Našli jste odpověď?