Všechny sbírky
Domény
Prodloužení a expirace domén
Prodloužení a expirace domén

Prodloužení a expirace domén

Martin Cvrček avatar
Autor: Martin Cvrček
Aktualizováno před více než týdnem

Co je to expirace domény

.CZ doména: V den expirace, kterým končí předplatné období, doména upadá do tzv. ochranné lhůty. 30 dní po expiraci nadále funguje, po skončení této lhůty je doména deaktivována a za dalších 30 dní je nastavena na zrušení. Poté se přesune mezi expirované a zrušené domény k aukci s možností vydražit přednostní právo na opětovnou registraci domény (platí od 1. 5. 2024). Pokud není vydražena, je doména zcela smazána a uvolněna k nové, volné registraci.

.EU doména: .EU domény vždy expirují ke konci měsíce, ve kterém byly zaregistrovány. Pokud dojde k expiraci .EU domény, bude doména přesunuta do tzv. karantény, tedy 40tidenního období, kdy je doména stále registrována na původního držitele, není již funkční, ale je stále možné ji za poplatek prodloužit. Pokud nedojde k obnovení domény po tomto období, bude doména zrušena. Více informací o .EU doménách najdete v článku Doména .EU - obecné informace.

Generická (.COM, .NET, .INFO) doména: Pokud není generická doména včas prodloužena, dojde k expiraci domény, tedy k ukončení platnosti. V den expirace je deaktivována a vstupuje do zhruba 36denního období, kdy je možné doménu prodloužit. Během následujících zhruba 30 dní je doména vymazána z databáze registrátora, ale je stále rezervována pro současného držitele. Na závěr doména vstoupí do období, během kterého může být kdykoliv smazána. Toto období trvá maximálně 5 dní. Více informací o expiraci generických domén je k dispozici v článku Expirace generické domény.


Postup prodloužení domén před expirací

Datum expirace Vaší domény vedené u Web4U zjistíte po přihlášení do Vaší klientské sekce po zvolení služby "Správa domén ".

Při zvolení "Správa domén" se zobrazí Seznam vedených domén, kde je uvedena v pravé části EXPIRACE. Zde je uvedeno datum, kdy bude daná doména expirovat.

Pokud je zaškrtnuto pole Automaticky prodlužovat, jsou domény automaticky prodlužovány a vystaveny zálohové faktury na dané domény.

Více informací o automatickém prodlužování domén naleznete zde: "Automatické prodlužování domén"

Prodloužení domény se provede zvolením v poli MOŽNOSTI - Prodloužit. Následně se otevře stránka k prodloužení dané domény, viz obrázek níže.


Prodloužit doménu lze na delší období (nejkratší možnost je 1 rok) při zvolení položky Prodloužit o: Každá koncovka domény má jiné parametry k prodloužení.

Pokud je zvoleno:

a) Prodloužit a ihned vystavit zálohovou fakturu, tak na uvedený kontaktní či fakturační email je odeslána zálohová faktura.

b) Prodloužit a vystavení faktury odložit - viz *)poznámka

Hromadné prodloužení domén

Domény lze také prodlužovat hromadně (v rámci jedné fakturace), tedy využit checkbox "Možnosti" a následně button "Zaškrtnuté hromadně prodloužit".

Dostali jste odpověď na svou otázku?