Všechny sbírky
Domény
DNS
DNS server (name server)
DNS server (name server)

DNS server (name server)

Martin Cvrček avatar
Autor: Martin Cvrček
Aktualizováno před více než týdnem

Co je to DNS (name server)?

Name server neboli DNS je zkratka tří slov Domain Name server (Doménový jmenný server). DNS server překládá jmenné adresy (pro lidi snadno zapamatovatelné) počítačů, například www.web4u.cz, na číselnou IP adresu, například 81.91.86.19. Dotazy pro DNS se sestavují a zasílají aplikacemi automaticky a stejně tak přijímá i odpovědi. Uživateli se tak jeví, že na počítače směřuje přes jejich doménové jméno, přestože ve skutečnosti se pracuje s číselnou IP adresou.

DNS server může hrát vůči doméně (přesněji zóně, ale ve většině případů jsou tyto pojmy zaměnitelné) jednu ze tří rolí:

  • Primární server je ten, na němž data vznikají. Pokud je třeba provést v doméně změnu, musí se editovat data na jejím primárním serveru. Každá doména má právě jeden primární server.

  • Sekundární server je automatickou kopií primárního. Průběžně si aktualizuje data a slouží jednak jako záloha pro případ výpadku primárního serveru, jednak pro rozkládání zátěže u frekventovaných domén. Každá doména musí mít alespoň jeden sekundární server.

  • Pomocný (caching only) server slouží jako vyrovnávací paměť pro snížení zátěže celého systému. Uchovává si odpovědi a poskytuje je při opakování dotazů, dokud nevyprší jejich životnost.

Odpověď pocházející přímo od primárního či sekundárního serveru je autoritativní, čili je brána za správnou. Z hlediska věrohodnosti odpovědí není mezi primárním a sekundárním serverem rozdíl, oba jsou autoritativní. Naproti tomu odpověď poskytnutá z vyrovnávací paměti není autoritativní. Klient může požádat o autoritativní odpověď, v běžných případech ale stačí jakákoli. [zdroj wikipedia: http://cs.wikipedia.org/wiki/Domain_Name_System#DNS_servery_.28name_servery.29]

Jaké jsou name servery u domény?

Pokud jste při registraci či transferu domény neuvedli jinak, jsou u domény nastaveny name servery na hodnoty:

ns.web4u.cz
ns2.web4u.cz

To znamená, že DNS záznamy pro doménu jsou vedeny na našem DNS serveru a Vy můžete provádět úpravu těchto záznamů v klientské sekci, a to v aplikaci OnlineDNS.

Mohu mít u domény nastaveny jiné name servery?

V případě, že doméně nastavíte jiné name servery, budou DNS záznamy vedené na jiných serverech a úpravu těchto záznamů musíte provést u poskytovatele webhostingových služeb pro doménu.

To, jak provést změnu name serveru, se můžete dozvědět v našich článcích:

Dostali jste odpověď na svou otázku?